loading

خدمات آبدارچی و نظافتی

 خدمات آبدارچی و نظافتی :

امور مربوط به پشتیبانی و خدمات عمومی شرکت پارسه برتر  (آبدارچی و نظافت چی)

بدون شک به غیر از شرکتهای خیلی کوچک –  در بقیه موسسات و ادارات وجود نیروی آبدارچی لازم و ضروری می باشد. شرکتها اکثرا آبدارچی مرد استخدام می کنند. اما در محیط های که بیشتر کارکنان زن باشند  آبدارچی زن هم استخدام می شود.آبدارچی  شرکت یا آبدارچی اداره بسته به حجم کار می تواند یک یا چند نفر باشند. در شرایط استخدام آبدارچی معمولا بر سن آبدارچی بیشتر تاکید می شود. اطاق کار آبدارچی ،آبدارخانه میباشد . در شرح خدمات آبدارچی یا وظائف آبدارچی می توان  به موارد زیر اشاره کرد

شرح وظایف نیروهای خدمات (آبدارچی – نظافتچی – پیشخدمت)

شرح وظایف آبدارچی برای افراد و مکان های مختلف مانند:
آموزش و شرح وظایف نیرو و مسئول خدمات اداری برای ادارات و سازمان ها
آموزش و شرح وظایف نیروی خدماتی (آبدارچی، نظافتچی) برای بانک ها
آموزش و شرح وظایف نیروهای خدماتی (آبدارچی، نظافتچی) برای مدارس
آموزش و شرح وظایف نیروی خدماتی (آبدارچی، نظافتچی) برای شرکت های خصوصی

آموزش و شرح وظایف نیروهای خدماتی (پیشخدمت، نظافتچی) برای رستوران و هتل ها

آموزش و شرح وظایف نیروهای خدماتی (آبدارچی، نظافتچی) برای مکان های عمومی (مانند شهرداری)
و بسیاری دیگر…

انواع خدمات آبدارچی و نظافتی :

نیروی آبدارچی جهت شرکت ها، موسسات، ادارات و ارگان ها، محل های کادر شخصی و دولتی

برای درخواست نیروی کار آبدارچی و نظافتی برای دفتر کار خود از طریق لینک زیر با ما در ارتباط باشید.

021-72059